additional reading yoloxxx.com busty milfs pussylicking with cute stepteen.

प्रगतीचे वचन – चला ऋणमोचण

नमस्कार जय गोपाला, आपण सर्व धोबी समाजाचे लोक संत गाडगेबाबांना आपले आदर्श मानतो. गाडगे बाबांचा जन्म व त्यांना झालेली वैराग्य प्राप्ती ही ऋणमोचण परिसरातील आहे. गाडगेबाबांनी ऋणमोचणच्या यात्रेत लोकांची सेवा केली व पुर्णा नदीवर श्री मुदगलेश्वर…

गाडगे महाराज वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेले प्रसिद्ध समाजसुधारक

जन्मदिन : फेब्रुवारी २३, १८७६ गाडगे महाराज (फेब्रुवारी २३, १८७६- २० डिंसेंबर १९५६ ) हे गोरगरीब, दीनदलित यांच्यामधील अज्ञान, अंधश्रद्धा, अस्वच्छता यांचे उच्चाटन करण्यासाठी तळमळीने कार्य करणारे समाजसुधारक होते. तीर्थी धोंडापाणी देव रोकडा…
sikiş reina sakai poses nude while fingering her twat.